top of page

ซิลิโคนกันน้ำสำหรับงานก่อสร้าง

Silane/Siloxane Powder (98%)

Concrete waterproof.png

คุณสมบัติ

ให้คุณสมบัติการผสมที่ดีไม่เกิดฝุ่นระหว่างการผสมไม่ส่งผลต่อกำลังอัดของคอนกรีต

การผสมใช้งาน

วัสดุที่ทำมาจากยิปซัมคอนกรีตปูน

Concrete Steps
bottom of page