top of page

ซิลิโคนกันน้ำสำหรับงานก่อสร้าง

Silane/Siloxane Powder (50%)

Concrete waterproof.png

คุณสมบัติ

ลดอัตราการดูดซับน้ำกระจายตัวได้ดีในซีเมนต์ ปูนและน้ำไม่ส่งผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตลดการใช้สารสร้างเนื้อเจลลดการใช้ผงกระจายตัว

การผสมใช้งาน

ซีเมนต์ปูนปูนปั้น

Concrete Steps
bottom of page