top of page

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน-สารไม่ติดไฟ
(Non-flammable agent) 

Abstract Flame

ในอุตสาหกรรมมีการใช้สารเคมีหลายชนิด ซึ่งบางชนิดเป็นสารไวไฟและต้องการการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและไฟไหม้ ตัวอย่างของสารไวไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่

เช่น อะซีโตน (Acetone), เบนซีน (Benzene), และ เอทานอล (Ethanol) สารเหล่านี้มักใช้ในกระบวนการผลิตสี, ยา, และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

เช่น มีเทน (Methane), โพรเพน (Propane), และ ไฮโดรเจน (Hydrogen) ก๊าซเหล่านี้มักใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน, ปิโตรเคมี และการเชื่อมโลหะ

เช่น น้ำมันเบนซิน (Gasoline), น้ำมันดีเซล (Diesel), และน้ำมันเบนซิน (Petroleum) ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะและเครื่องจักรต่างๆ

เช่น ผงอลูมิเนียม, ผงแมกนีเซียม ซึ่งอาจเกิดการระเบิดได้หากมีการฟุ้งกระจายและติดไฟในอากาศ

เช่น เอทิลีน (Ethylene), โพรพิลีน (Propylene), และอะเซทิลีน (Acetylene) ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกและสารเคมีอื่นๆ

ดังนั้น อุตสาหกรรมการผลิตจึงต้องมีการควบคุมปริมาณการใช้ การเฝ้าระมัดระวัง และหลีกเหลี่ยงการใช้สารเหล่านี้ให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะในโรงงานที่มีการใช้ก๊าซไวไฟหรือมีการใช้เครื่องจักร เครื่องจักรให้ความร้อนต่าง ๆ นอกจากวิธีการหลีกเหลี่ยงหรือการลดปริมาณสารไวไฟในอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีสารเคมีที่ไม่ติดไฟอีกด้วยซึ่งเป็นที่นิยมในการใช้กันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย และหลากหลายการใช้งาน เช่น น้ำ ไดคลอโรมีเทน เปอร์คลอโรเอทิลีน ไตรคลอโรเอทิลีน คาร์บอนเตตระตลอไรด์ สารละลายฟลูออโร ซิลิโคน สารละลายไอออนิค ซุปเปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์  

สารไม่ติดไฟหรือสารทนไฟ

สารไม่ติดไฟหรือสารทนไฟ (Non-Flammable Substances) คือสารที่ไม่ติดไฟและไม่สนับสนุนการเผาไหม้ภายใต้สภาวะปกติ สารเหล่านี้มีความสำคัญในการใช้งานในหลายๆ อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้และเพิ่มความปลอดภัย นอกจากนี้ในกระยวนการผลิตสารไม่ติดไฟชนิดใหม่ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำให้เกิดโลกร้อนและการทำลายชั้นโอโซนอีกด้วย ซึ่งสารไม่ติดไฟที่สามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมอิเล้กทรอนิคส์ เซมิคอนดัคเตอร์ และอวกาศยาน คือ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbons หรือ HFCs) เป็นสารเคมีที่ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจน (H), ฟลูออรีน (F), และคาร์บอน (C) HFCs เป็นสารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้แทนสารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซน เช่น คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) และไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) อย่างไรก็ตาม HFCs ก็ยังมีผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนอยู่บ้าง โดยสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนที่ใช้บ่อย ได้แก่ HFC-134a (1,1,1,2-Tetrafluoroethane), HFC-152a (1,1-Difluoroethane), HFC-23 (Trifluoromethane), HFC-125 (Pentafluoroethane), HFC-32 (Difluoromethane)

ข้อดี:

ไม่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซน: HFCs ไม่มีคลอรีนในโครงสร้าง จึงไม่ทำลายชั้นโอโซน

ประสิทธิภาพสูง: HFCs มีประสิทธิภาพสูงในการทำความเย็นและการปรับอากาศ

ข้อเสีย:

การเกิดภาวะโลกร้อน: HFCs มีค่า GWP สูง ซึ่งหมายความว่าพวกมันมีผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์

ราคา: บางประเภทของ HFCs อาจมีราคาสูง

เนื่องจากการผลิตที่ซับซ้อน​​เนื่องจากผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ข้อตกลงนานาชาติเช่น "แก้ไข Kigali" ของพิธีสารมอนทรีออล ได้กำหนดให้ลดการใช้ HFCs และหาทางเลือกที่มีค่า GWP ต่ำกว่า ซึ่งได้แก่:ไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์ (Hydrofluoroolefins, HFOs): มีค่า GWP ต่ำและไม่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2): ใช้เป็นสารทำความเย็นที่มีค่า GWP ต่ำมากแอมโมเนีย (NH3): ใช้ในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่เช่นในอุตสาหกรรมอาหารการใช้ HFCs ยังคงมีอยู่ในหลายอุตสาหกรรม แต่ความพยายามในการหาทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ไฮโดรฟลูออโรโอเลฟินส์ เป็นสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน generation เดิม มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่นำไฟฟ้า และเนื่องจากพันธะคู่ที่มีอยู่ภายในโครงสร้าง จึงทำให้เกิดการย่อยสลายเร็วเมื่อมีการปลอดปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยายกาศ เหมาะแก่การใช้งานทำความสะอาดเครื่องมือและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อวกาศยาน และเซมิคอรดัคเตอร์ ซึ่งสารชนิดนี้ได้แก่

  • 1-Chloro-2,3,3-trifluoroprop-1-ene, CAS No. 1263679-68-0 ซึ่งสารเคมีชนิดนี้ไม่นำไฟฟ้า ไม่ติดไฟ และไม่มีส่วนประกอบของ PFAS (Free-PFAS) หากอุตสาหกรรมไหนต้องการหลีกเหลี่ยงสารประเภท PFAS สารชนิดนี้ก็เหมาะแก่การใช้เป็นอย่างมาก โดยสารเคมีชนิดนี้เป็นส่วนประกอบใน INVENTEC PROMOSOLV Neo A1

  • ไฮโดรโอเลฟินส์ ผสม ไฮโซโพรพานอล ซึ่งสารเคมีชนิดนี้ไม่นำไฟฟ้า ไม่ติดไฟ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดคราบฟลักซ์ ไขมัน และกรีซในงาน reworking โดยสารเคมีชนิดนี้เป็นส่วนประกอบใน INVENTEC PROMOSOLV Neo A2

  • ไฮโดรโอเลฟินส์ ผสม t-DCE ซึ่งสารเคมีชนิดนี้ไม่นำไฟฟ้า ไม่ติดไฟ และไม่มีส่วนประกอบของ PFAS (Free-PFAS) นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการกำจัดคราบไขมัน กรีซ แว็ซ์และฟลักซ์ได้เป็นอย่างดี โดยสารเคมีชนิดนี้เป็นส่วนประกอบใน INVENTEC PROMOSOLV Neo B1

  • Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropene ผสม t-DCE, CAS No. 102687-65-0 ซึ่งสารเคมีชนิดนี้ไม่นำไฟฟ้า ไม่ติดไฟ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดคราบฟลักซ์ ไขมัน และกรีซออกได้อย่างหมดจด เนื่องจากมีส่วนประกอบของ t-DCE ที่ช่วยในการขจัดคราบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยสารเคมีชนิดนี้เป็นส่วนประกอบใน INVENTEC PROMOSOLV Neo B2

6.jpg

ไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์ เป็นสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน generation เดิมเช่นเดียวกับไฮโดรฟลูออโรโอเลฟินส์ มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่นำไฟฟ้าเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงลักษณะโครงสร้างที่มีออกซิเจนเข้ามาภายในโครงสร้าง โดยสารชนิดนี้ย่อยสลายเร็วเมื่อมีการปลอดปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยายกาศ เหมาะแก่การใช้งานทำความสะอาดเครื่องมือและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อวกาศยาน และเซมิคอนดัคเตอร์ ซึ่งสารชนิดนี้ได้แก่

  • Perfluoroisobutyl methyl ether ผสม โพรพานอล, CAS No. 163702-08-7 เป็นสารเคมีที่ไม่นำไฟฟ้า ไม่ติดไฟ เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบฟลักซ์ ไขมัน และกรีซ โดยสารเคมีชนิดนี้เป็นส่วนประกอบใน INVENTEC PROMOSOLV DR1 ที่ใช้เป็นสารทดแทน 3M Novec 71IPA ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งทางเคมี จุดเดือด จุดหลอมเหลว รวมถึงค่าความร้อนที่ใช้ในการกลายเป็นไอ

​​

  • ไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์ ผสม iso-butanol เป็นสารเคมีที่ไม่นำไฟฟ้า ไม่ติดไฟ เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบฟลักซ์ ไขมัน และกรีซ โดยสารเคมีชนิดนี้เป็นส่วนประกอบใน INVENTEC PROMOSOLV DR2 

​​

  • ไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์ 100% เป็นสารเคมีที่ไม่นำไฟฟ้า ไม่ติดไฟ โดยสารเคมีชนิดนี้เป็นส่วนประกอบใน INVENTEC PROMOSOLV DR3 เป็นสารทดแทน 3M Novec 7100 ช่วยในการกำจัดคราบฟลักซ์ กรีซ และไขมันได้เป็นอย่างดี 

​​

  • Ethyl Nonafluorobutyl Ether, EC-No. 425-340-0 เป็นสารเคมีที่ไม่นำไฟฟ้า ไม่ติดไฟ โดยสารเคมีชนิดนี้เป็นส่วนประกอบใน INVENTEC PROMOSOLV DR4 เป็นสารทดแทน 3M Novec 7200 ช่วยในการกำจัดคราบฟลักซ์ กรีซ และไขมัน

7.jpg

Organic Wealth ได้เล็งเห็นความสำคัญทางสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากจึงมีไฮโดรฟลูออโรโอเลฟินส์และอีเทอร์ ซึ่งเป็น Generation ใหม่ของสารตระกูลไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้น้ำยาไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดัคเตอร์ และอากาศยาน ซึ่งเหมาะแก่การใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมที่มีความร้อนและมีการใช้เชื้อเพลิงตลอดเวลา โดยสินค้าจะแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

Our products

bottom of page