top of page

ซิลิโคนกันน้ำสำหรับงานก่อสร้าง

Silane/Siloxane Composite Emulsion (50%)

คุณสมบัติ

กันน้ำได้ดีทนต่อสภาพด่างค่อนข้างสูงอายุการเคลือบยาวนาน

การผสมใช้งาน

คอนกรีตปูน

Concrete Steps
bottom of page