top of page

ซิลิโคนกันน้ำสำหรับงานก่อสร้าง

Silane Oliglomer (100%)

คุณสมบัติ

กันน้ำได้ดีทนต่อสภาพด่างค่อนข้างสูงอายุการเคลือบยาวนาน

การเคลือบใช้งาน

คอนกรีตเสริมแรงชนิดเส้นใยคอนกรีตชนิดรูพรุนสูง

Concrete Steps
bottom of page