top of page

สารทำความสะอาดฟิล์มในงานภาพยนตร์

3M Novec 8200

image_edited.png

8200

คุณสมบัติ
การใช้งาน

เป็นฉนวนไฟฟ้า

• แห้งเร็ว

• ไม่ทิ้งคราบ

• มีความเสถียรทางอุณหภูมิและความร้อน

• ไม่มีจุดวาบไฟ

• ไม่ทำลายชั้นโอโซนและไม่ก่อให้เกิดโลกร้อน

• ไม่ติดไฟ ไม่มีพิษ

  • Cinema film cleaning

image.png
MSDS Dowload
TDS Dowload
bottom of page