top of page

น้ำยาทำความสะอาดฟิล์มภาพยนตร์

ทำไมต้องล้างทำความสะอาดฟิล์ม

ฟิล์มภาพยนตร์หากไม่ได้เก็บใช้งานมาเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการสะสมของน้ำมัน กรีซ และฝุ่นได้ ดังนั้นต้องมีการทำความสะอาดคราบเหล่านี้เพื่อทำให้แผ่นฟิล์มมีความสะอาดมากขึ้นและต้องไม่สร้างความเสียหายแก่ฟิล์ม โดยน้ำยาที่ใช้กันมี ดังนี้ ไอโซโพรพานอล (Isopropyl Alcohol, IPA) แนฟทา (Naphtha) เฮกเซน (Hexane) ไตรคลอโรเอทีลีน (Trichloroethylene, TCE) เปอร์คลอโรเอทีลีน (Perchloroethylene, PERC) แต่อย่างไรก็ตามสารดังกล่าวมีความเป็นอันตรายต่อมนุษย์หากมีการใช้งานเป็นเวลานาน 

สารละลายที่ใช้ล้างคราบน้ำมัน กรีซ และฝุ่นในฟิล์มภาพยนตร์

1_edited.png

รูปที่ 1 ติดตั้งฟิล์มกับ  Leader และตั้งบน Table clamp

3_edited.png

รูปที่ 3 ปั่นฟิล์มไปยัง Leader อีกตัว

ขั้นตอนการทำความสะอาดฟิล์มนั้นจะเริ่มจากการทำความสะอาดมือของเราเอง เพื่อให้มั่นในว่าไม่มีคราบไขมัน หรือสิ่งปนเปื้อนติดมากับมือ หลังจากนั้นจะทำการติดตั้งหรือใส่ฟิล์มบนตัว Leader ที่ต่อเข้ากับ table clamp เสร็จแล้วเทน้ำยาทำความสะอาดลงบนผ้าชนิดแบบ Fiber ทำการปั่นม้วนฟิล์มมาที่ Leader อีกตัว และใช้ผ้าทำความสะอาดตัวฟิล์มอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตัวฟิล์มชำรุดหรือขาดระหว่างการขนย้ายหรือเปลี่ยนถ่ายไปยัง Leader อีกตัว

4.png

รูปที่ 2 เทสารละลายใส่ผ้า Fiber เล็กน้อย

5.png

รูปที่ 4 เช็ดทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง

โดยสารที่ใช้ล้างทำความสะอาดฟิล์ม ได้แก่ ไฮโดรฟลูออโร (Hydrofluoro, HF) โดยมีคุณสมบัติของสาร ดังนี้
1.) ไม่ติดไฟ (No flammability)
2.) ไม่นำไฟฟ้า (No electric conductivity)
3.) ควรละลายคราบน้ำมัน กรีซได้เป็นอย่างดี 

4.) ไม่ส่งผลต่อเจลาตินที่เคลือบบนฟิล์มหรือตัวฟิล์ม 

5.) ไม่กัดสีที่อยู่บนแผ่นฟิล์มหรือส่งผลต่อสีโทน

6.) ระเหยเร็วเพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัสกับตัวฟิล์มให้มากที่สุด 

7.) ไม่ไวต่อแสง 

8.) มีความพิษต่ำหรือไม่มีความเป็นพิษเลย (Low or non toxicity)

9.) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly)

Our products

อ้างอิง

bottom of page