top of page
ค้นหา

ความสำคัญของ Precision cleaning ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอวกาศยาน

อุตสาหกรรมอวกาศยานและอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องทำ Precision cleaning ไหม?

การทำความสะอาดที่แม่นยำหรือ (Precision cleaning) เป็นการทำความสะอาดในงานที่ต้องการความละเอียด เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic industry)อุตสาหกรรมอวกาศยาน (Aerospace industry) เพื่อกำจัดอนุภาคที่มีขนาดน้อยกว่า 0.3 ไมครอนออกไป โดยการกำจัดอนุภาคจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด การทำความสะอาดที่แม่นยำนั้นจะรวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices) ได้แก่ หลังการบัดกรีแผงวงจรพิมพ์ (Printed circuit board, PCB) ชิ้นส่วนด้านอวกาศยาน (Aerospace) เช่น เครื่องบิน จรวด เป็นต้น ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้จะมีราคาค่อนข้างแพงและง่ายต่อการปนเปื้อนอย่างมาก [1]วันนี้จะมาให้ความรู้รายละเอียดของตัวงานและความสำคัญของ Precision cleaning ในอุตสาหกรรมเหล่านี้กัน โดยเริ่มกันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่จะยกตัวอย่างในแผงวงจรพิมพ์ [2] เราควรต้องมีการทำความสะอาดที่แม่นยำเนื่องจาก

  1. เพื่อความสวยงาม ในกระบวนการตรวจต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ QC ถ้าหากมีร่องรอยของแว็กซ์หรือกรีซที่เกิดจากการต่อชิ้นงานนั้นก็จะดูคล้ายตำหนิหรือข้อบกพร่องจากชิ้นงาน ควรมีการทำความสะอาดหลังจากการเชื่อมงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและผ่าน QC

  2. ความน่าเชื่อถือ หากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการความน่าเชื่อถืออย่างเครื่องมือแพทย์ ความผิดพลาดของตัวแผงวงจรอาจหมายถึงเกิดการเสียชีวิตได้ ดังนั้นในการเชื่อมอุปกรณ์เหล่านี้ควรมีการทำความสะอาดให้ดีและต้องเช็ค ตรวจซ้ำเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้

  3. ป้องกันการกัดกร่อน เนื่องจากตัวของฟลักซ์มีสภาวะเป็นกรด หากไม่ได้ทำความสะอาด กรดจะดึงความชื้นในอากาศเข้ามาภายในอุปกรณ์และเกิดการกัดกร่อนได้

  4. ผิวราบเรียบสม่ำเสมอกัน คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าที่ต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการเคลือบนั้นจะทำให้พื้นผิวนั้นสม่ำเสมอมากที่สุดเพื่อกันไม่ให้ตัวเคลือบเกิดการลอกออกมา แต่อย่างไรก็ตามอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการป้องกันความชื้น เนื่องจากการเคลือบป้องกันความชื้นได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

  5. ป้องกันการโตของเดนไดร์ตจากการปนเปื้อนไอออน ตัวฟลักซ์ที่ใช้เชื่อมแผงวงจรจะเป็นสารที่มีขั้ว หากสัมผัสกับตัวเดนไดร์ตจะทำให้เกิดการช็อตของแผงวงจรได้

ปัจจัยความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในอุตสาหกรรมอวกาศยานที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่ผู้โดยสารนับพันรายจะต้องมาใช้บริการและสัมผัสกับอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร ดังนั้น มาตรฐานความสะอาดของชิ้นส่วนอุปกรณ์จึงค่อนข้างสูงเพื่อให้แน่ใจว่าการกำจัดคราบน้ำมัน (Oil) กรีซ (Grease) แว็กซ์ (Wax) ที่มีปริมาณเล็กน้อยสามารถทำได้หมดจด และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบรวมถึงผู้โดยสาร [3] การทำความสะอาดที่แม่นยำจะช่วยให้

  1. เพื่อควบคุมปริมาณและขนาดของอนุภาค อย่างที่ทราบกันดีว่าการทำความสะอาดที่แม่นยำนั้นเป็นการกำจัดอนุภาคหรือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดใหญ่ออกไป เพื่อลดกาการกัดกร่อนและความเสียหายแก่อุปกรณ์และระบบ ซึ่งจะต้องมีการลดขนาดของอนุภาคให้อยู่ปริมาณที่น้อยกว่ามิลลิกรัม (Milligram) และลดขนาดอนุภาคที่ใหญ่ว่ามิลลิพอร์ (Millipore) ออกไป

  2. เพื่อให้อยู่ภายใต้ของข้อบังคับด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  3. ป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนของอะลูมินัม ดังนั้นควรจะต้องทำความสะอาดแม่นยำหรือทำ Precision cleaning เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน

  4. เตรียมพื้นผิวชิ้นงานก่อนการเคือบผิวและทาสี ในการผลิตชิ้นงานหรือแม้กระทั่งขั้นทำ mold release จะต้องมีการทำความสะอาดชิ้นงานเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวขรุขระ

  5. ล้างชิ้นส่วนก่อนประกอบและก่อนนำส่ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไม่ให้เกิดการกัดกร่อนต่อชิ้นงานก่อนการประกอบและระหว่างรอการขนส่ง

ติดต่อ

บริษัท ออแกนนิค เวลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 02-183-8709 , 084-021-1717 , 095-952-9053

Line : @owt123

         อ้างอิง

[1] https://frontken.com/precision-cleaning/. Accessed 15 Feb 2024.

[4] https://jenfab.com/industries/aerospace/. Accessed 15 Feb 2024.

Comments


bottom of page