top of page
607ef03e76e7daa582f1b048_element_hero-p-2000.jpeg

Awair Element เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วัดสภาพคุณภาพอากาศภายในที่อยู่อาศัย เครื่องออกแบบให้สามารถวัดค่า อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ ค่าสารระเหย (TVOC) รวมทั้งค่า PM 2.5

607ef9a6fde9ac728f33984e_element_product-p-1080.png

17,900 THB

15,931 THB

ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 14-16 สัปดาห์
bottom of page